Z historii

   Historia szkoły dla dzieci przewlekle chorych w Instytucie Reumatologicznym w Warszawie sięga 1963 roku. Wtedy to na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty  z dnia 23 maja, w instytucie zorganizowano  z dniem 1 września  Szkołę Podstawową Nr 22. Organizacja szkoły zmieniała się wraz ze zmianami zachodzącymi
w polskiej oświacie na przestrzeni pięćdziesięciu lat.
  

W obecnej formie szkoła istnieje na podstawie Aktu Założycielskiego Rady m.st. Warszawy z dnia 16 września 2004 roku  (uchwała Nr XXXVII/866/2004). Wtedy to powołano Zespół Szkół Nr 94 w Instytucie Reumatologicznym w Warszawie.       W skład zespołu wchodzą:
Szkoła Podstawowa Nr 22 oraz Gimnazjum Nr 136.