Kadra nauczycielska

Szkoła zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczyciele oprócz kierunków przedmiotowych są pedagogami terapeutycznymi, co umożliwia im pracę z dziećmi chorymi w placówkach opieki zdrowotnej.


 

mgr Małgorzata Olczyk

dyrektor szkoły, wychowawca zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej

mgr Karolina Archacka

nauczyciel języka angielskiego

mgr Aleksandra Dobraczyńska

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Agnieszka Flis

nauczyciel matematyki i fizyki

mgr Izabela Korszla

nauczyciel chemii, biologii, przyrody, informatyki

mgr Małgorzata Krysińska

zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży, wychowawca grupy wychowawczej 7-8

mgr Agata Kunicka-Goldfinger nauczyciel historii i WOS
mgr Karolina Van Laere nauczyciel języka polskiego
Ks. Andrzej Iwaniuk

nauczyciel religii

mgr Ewa Reszczyńska

zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z klas I-VI szkoły podstawowej, wychowawca grupy 4-6

mgr Małgorzta Siwińska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,  przedmiotów artystycznych

mgr Sławomir Siwiński

nauczyciel geografii, wychowawca oddziału klas 7-8

mgr Urszula Nowak

 nauczyciel edb, wdż, doradca zawodowy