Kontakt

Szkoła Podstwaowa Specjalna nr 22
w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

ul. Spartańska 1
02 - 637 Warszawa

Kancelaria Szkoły

Budynek hotelowo - administracyjny,
segment nr 9 pokój nr 1

Tel/ fax 22 / 67 09 201

e-mail:
szkolair@gmail.com